Adatvédelem

Köszönjük, hogy érdeklődik weboldalunk iránt. Az Ön személyes adatainak védelme a weboldalunkon tett látogatása során történő gyűjtés, feldolgozás és felhasználás során fontos számunkra.

1. Személyes adatok

A személyes adatok olyan információk, amelyek felhasználhatók az Ön személyazonosságának megállapítására. Ez olyan információkat tartalmaz, mint az Ön neve, címe, postai címe és telefonszáma. Az Ön személyazonosságához nem kapcsolódó információk (például egy weboldal felhasználóinak száma) nem szerepelnek. Elvileg Ön személyazonosságának felfedése nélkül is használhatja online szolgáltatásainkat.

Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat vagy igénybe veszi szolgáltatásainkat, az eszköz, amellyel az oldalt megnyitja, automatikusan naplóadatokat (kapcsolati adatokat) továbbít szervereinknek. A naplóadatok tartalmazzák a webhely vagy szolgáltatás eléréséhez használt eszköz IP-címét, a webhely eléréséhez használt böngésző típusát, a korábban meglátogatott oldalt, a rendszerkonfigurációt, valamint a dátummal és az idővel kapcsolatos információkat. Az IP-címeket csak a szolgáltatásaink nyújtásához szükséges mértékben tároljuk. Ellenkező esetben az IP-címek törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. A támadások felderítése és megelőzése érdekében legfeljebb 7 napig tároljuk az Ön IP-címét, amikor meglátogatja a weboldalunkat.

Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat vagy igénybe veszi szolgáltatásainkat, az eszköz, amellyel az oldalt megnyitja, automatikusan naplóadatokat (kapcsolati adatokat) továbbít szervereinknek. A naplóadatok tartalmazzák a webhely vagy szolgáltatás eléréséhez használt eszköz IP-címét, a webhely eléréséhez használt böngésző típusát, a korábban meglátogatott oldalt, a rendszerkonfigurációt, valamint a dátummal és az idővel kapcsolatos információkat. Az IP-címeket csak a szolgáltatásaink nyújtásához szükséges mértékben tároljuk. Ellenkező esetben az IP-címek törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. A támadások felderítése és megelőzése érdekében legfeljebb 7 napig tároljuk az Ön IP-címét, amikor meglátogatja a weboldalunkat.

Amikor információt kér, e-könyvet rendel, vagy egyéb kéréseket intéz, elkérjük a nevét és egyéb személyes adatait. Az Ön szabad döntése, hogy megadja-e ezeket az adatokat. Az Ön adatait Svájcban, különlegesen védett szervereken tároljuk. Az Európai Bizottság igazolta, hogy Svájcban az adatvédelem szintje hasonló az uniós adatvédelem szintjéhez. Az adatoknak az EU-ból Svájcba történő továbbítása az adatvédelmi jogszabályok szerint megengedett. A hozzáférés csak néhány felhatalmazott személy számára lehetséges. Ezeket bízzák meg a tartalom és a szerverek technikai, kereskedelmi vagy szerkesztői karbantartásával.
Amennyiben a használati vagy forgalmi adatok szolgáltatásainkhoz szükségesek, azokat az adatgyűjtéstől számított legfeljebb hat hónapig tároljuk. Ha az adatokra a meglévő jogi, jogszabályi vagy szerződéses megőrzési időszakoknak való megfelelés érdekében van szükség (pl. számlák), ezeket az adatokat ezen időszakon túl is tárolják. Ezek az adatok azonban zárolva vannak, és csak néhány jogosult személy férhet hozzá jelszavakkal.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga bizonyos esetekben, valamint a közvetlen üzletszerzés elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk).

Ha az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapul, Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen; ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. Az adatkezelés jogalapját ebben az adatvédelmi szabályzatban találja meg. Ha Ön tiltakozik, a továbbiakban nem kezeljük az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges (a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti tiltakozás).

Ha az Ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából dolgozzák fel, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen célú feldolgozása ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik, személyes adatait a továbbiakban nem használjuk fel közvetlen üzletszerzési célokra (GDPR 21. cikk (2) bekezdése szerinti tiltakozás).

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ehhez bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az impresszumban megadott címen.

Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. Az ellenőrzés időtartama alatt Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
  • Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása jogellenes, akkor törlés helyett kérheti az adatfeldolgozás korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, joga van ahhoz, hogy törlés helyett kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
  • Ha Ön tiltakozást nyújtott be, a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerint az Ön és a mi érdekeink közötti mérlegelést kell elvégezni. Amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak feldolgozását, akkor ezeket az adatokat - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet feldolgozni.

2. Személyes adatok harmadik félnek történő átadása

Az Ön személyes adatait csak arra a célra használjuk fel, amelyre azokat használjuk. Az adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át harmadik félnek. Amennyiben törvény vagy bírósági határozat erre kötelez bennünket, az Ön adatait továbbítjuk a tájékoztatásra jogosult szerveknek.

3. Sütik használata

A legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy automatikusan elfogadja a sütiket. Ön azonban kikapcsolhatja a sütik tárolását, vagy beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy értesítse Önt, amint sütiket küldenek.

A legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy automatikusan elfogadja a sütiket. Ön azonban kikapcsolhatja a sütik tárolását, vagy beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy értesítse Önt, amint sütiket küldenek.

4. Kiskorúak védelme

Gyermekek és 18 éven aluli személyek nem adhatnak át nekünk személyes adatokat szüleik vagy törvényes gyámjuk beleegyezése nélkül.

5. Más weboldalakra mutató linkek

Online ajánlatunk más weboldalakra mutató linkeket tartalmaz. Nincs befolyásunk arra, hogy üzemeltetőik betartják-e az adatvédelmi előírásokat.

6. Google Analytics

A Google Analytics-et, a Google, Inc. ("Google") által nyújtott webanalitikai szolgáltatást használjuk. A Google sütiket használ. A sütik által generált, a felhasználók által az online ajánlat használatára vonatkozó információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják. A Google ezeket az információkat a mi megbízásunkból a weboldal használatának értékelésére, a weboldal üzemeltetői számára a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel. Ennek során a feldolgozott adatokból álnevesített használati profilok hozhatók létre.

A Google Analytics szolgáltatást csak IP-anonimizálás aktiválásával használjuk. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban lerövidíti. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google egyik USA-beli szerverére, ahol lerövidítik. A felhasználó böngészője által továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal. A felhasználók a böngészőszoftverük megfelelő beállításával megakadályozhatják a cookie-k tárolását; a felhasználók a Google online ajánlatának használatával kapcsolatos, a cookie-k által generált adatok gyűjtését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását is megakadályozhatják a következő linken elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

A mobilfelhasználóknak lehetőségük van a sütik tárolására vonatkozó OptOut opcióra is:
A Google Analytics deaktiválása

A Google reklámcélú adathasználatáról, valamint a beállítási és lemondási lehetőségekről további információkat a Google weboldalán talál:
www.google.com/policies/privacy/partners/ („A Google által a partnereink weboldalainak vagy alkalmazásainak használatakor használt adatok“ ), 
www.google.com/policies/technologies/ads („Adatok felhasználása reklámcélokra“), 
www.google.com/settings/ads („A Google által a hirdetések megjelenítéséhez használt információk kezelése“) és www.google.com/ads/preferences/ („A Google által megjelenített hirdetések ellenőrzése“).

7. Pluginok és eszközök

Google Web Fonts

Ez az oldal a Google úgynevezett webes betűtípusait használja a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. Amikor egy oldalt hív meg, a böngésző betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, hogy a szövegek és betűtípusok helyesen jelenjenek meg.

Az online kínálatunk egységes és tetszetős megjelenítése érdekében a Google Web Fonts betűtípusokat használjuk.

Ezeket a betűtípusokat helyben integráltuk, hogy elkerüljük a felesleges kapcsolatokat a külföldi szerverekkel. Ha a böngészője nem támogatja a webes betűtípusokat, akkor a számítógépén található szabványos betűtípus kerül használatra.

YouTube

Weboldalunk a Google által üzemeltetett YouTube oldal pluginjait használja. Az oldalak üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Amikor Ön meglátogatja valamelyik YouTube-pluginnal ellátott oldalunkat, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ez azt jelenti a YouTube szerver számára, hogy mely oldalainkat látogatta meg.

Ha bejelentkezett a YouTube-fiókjába, akkor lehetővé teszi a YouTube számára, hogy a szörfözési szokásait közvetlenül a személyes profiljához rendelje. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.

A YouTube-ot online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében használjuk. Ez jogos érdeknek minősül a 6. cikk (1) bekezdése értelmében. 1 lit. f DSGVO.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a YouTube adatvédelmi szabályzatát a következő címen: www.google.de/policies/privacy.

8. Kapcsolat

Egyesület

Nemes Föld Anyaegyesület – Élőhelyek Kialakítása Családi Birtokok Számára

Székhely

Bécs, Ausztria

Egyesület nyilvántartása

ZVR-szám 1694671731

Kapcsolat

https://nemes-fold.org
kapcsolat[at]nemes-fold.org

A TMG 7. §-a szerinti tartalomért felelős

Anyatársadalom Nemes Föld

Az Ön adatvédelemmel kapcsolatos jogai

Az alábbi jogokat bármikor gyakorolhatja a megadott elérhetőségeken:

  • Tájékoztatás az Ön általunk tárolt adatairól és azok feldolgozásáról,
  • A pontatlan személyes adatok helyesbítése,
  • az Ön általunk tárolt adatainak törlése,
  • az adatkezelés korlátozása, ha jogi kötelezettségek miatt még nem törölhetjük az Ön adatait,
  • Tiltakozás az Ön adatainak általunk történő feldolgozása ellen,
  • Adathordozhatóság, ha Ön hozzájárult az adatkezeléshez vagy szerződést kötött velünk.

Ha Ön beleegyezését adta, akkor azt bármikor visszavonhatja a jövőre nézve.

Panasszal bármikor fordulhat az Önért felelős felügyeleti hatósághoz. Az, hogy melyik felügyeleti hatóság illetékes Önért, attól függ, hogy melyik szövetségi államban vagy kantonban él, dolgozik vagy milyen jogsértés gyanúja merül fel. A Németországban (a nem közszféra esetében), valamint Svájcban és Ausztriában (európai adatvédelmi biztosok) működő felügyeleti hatóságok listája a következő címen érhető el:

www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. (német)

9. Adatvédelmi beállítások

A sütik kezeléséhez a Real Cookie Banner bővítményt használjuk. Itt módosíthatja vagy visszavonhatja a beállításait.

Adatvédelmi beállítások módosítása
Az adatvédelmi beállítások története
Hozzájárulások visszavonása

leafcross-circle
Cookie Consent mit Real Cookie Banner